HOGYAN VÉDJEM...

Az ötletemet?

Pusztán egy ötlet nem oltalmazható. Az ötlet kidolgozása, annak megvalósítása esetén (pl. találmány kidolgozása, novella megírása, logó megalkotása stb.) alkalmas lehet arra, hogy szerzői jogi védelemben vagy iparjogvédelmi oltalomban (pl. szabadalom, használatiminta-oltalom, design-oltalom vagy védjegyoltalom), esetleg üzleti titokként vagy know-how-ként jogi védelemben részesüljön.

Amennyiben egy ötlet egyéni, eredeti jellegű alkotásban (pl. regény, szoftver, zenemű) ölt testet, úgy a szerzői jogi védelem automatikusan, a mű létrejöttével keletkezik. Nincs tehát szükség az iparjogvédelem területén ismert hatósági eljárásra, azaz a jogi védelem keletkezésének nem feltétele, hogy a művet valahová bejelentsék, vagy bárhol nyilvántartásba vegyék.

Ha egy ötlet találmány, design vagy védjegy formájában valósul meg, úgy arra bejelentés benyújtásával, hatósági eljárás eredményeként szerezhető iparjogvédelmi oltalom.

Az üzleti titkot és a know-how-t a polgári jog eszközrendszere védi.

A találmányomat?

Egy találmány védelméről több úton is lehet gondoskodni: egyrészt titokban tartva (üzleti titok) hasznosítható a gazdasági tevékenység során; vagy igényelhető rá szabadalmi vagy használatiminta-oltalom, amely határozott ideig tartó kizárólagos jogot biztosít a vállalkozó számára a találmány hasznosítására.

Egy találmány titokban tartása esetén megfelelően gondoskodni kell a titokban tartáshoz szükséges intézkedésekről.

A szabadalom egy gyakran használt eszköz a szellemi tulajdon védelmére. A szabadalom értékes vagyontárgy lehet bármilyen szervezet számára, mert jobb piaci hozzáférést, előnyös tárgyalási pozíciót és pénzügyi támogatást is lehetővé tehet, valamint növelheti a szervezet gazdasági és stratégiai értékét.

Ez azt is jelenti, hogy a szabadalmak hiánya káros hatással lehet ezekre a dimenziókra.

A termékek és a technológiák piacán a szabadalommal vagy mintaoltalommal elért előnyösebb pozíció hozzájárul ahhoz, hogy a szabadalmas számára megtérüljenek a fejlesztésre fordított befektetések.

Ha egy találmányra szeretne szabadalmat vagy használatiminta-oltalmat kapni, akkor erre bejelentési kérelem benyújtásával, hatósági eljárás eredményeként van lehetőség.

Az oltalom adott földrajzi területre szabadalom esetében 20, használati minta esetében 10 évre szól.

bovebben

A megjelölésemet?

A grafikailag ábrázolható megjelölésre védjegyoltalmat lehet igényelni, amely kizárólagos jogokat biztosít a vállalkozónak a védjegy használatára meghatározott árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. A védjegy emellett szerzői jogi oltalom alatt is állhat, amennyiben az egyben egyéni, eredeti jellegű alkotás is (pl. egy logó, szlogen, zenemű).

A védjegy egy olyan szellemi tulajdonjog, amely segíthet egy márka védelmében és fejlesztésében.

A védjegyek segítenek a fogyasztóknak beazonosítani termékek és szolgáltatások eredetét. A fogyasztók számára a védjegy biztonságot jelent: az egyes áruk és szolgáltatások azonosításának, egymástól való megkülönböztetésének következtében a fogyasztó meggyőződhet arról, hogy olyan terméket vásárolt, amit elvárt.

A szervezetek védjegyek által különböztetik meg magukat versenytársaiktól, létesítenek kapcsolatot védjegyeik és termékeik minősége között, és alapozzák meg jóhírüket és fogyasztóik hűségét.

Ezért több érv szól egy védjegyvédelmi stratégia kidolgozása és a márka védelme mellett.

A piaci verseny résztvevői számára igen lényeges annak elkerülése, megelőzése, hogy áruikat (szolgáltatásaikat) összetévesszék másokéval, vagy ami még rosszabb, hogy utánozzák, hamisítsák azokat.

Védjegyoltalmat bejelentési kérelem benyújtásával, hatósági eljárás eredményeként lehet szerezni.

Az oltalom adott földrajzi területre 10 évre szól, amely korlátlan alkalommal megújítható.

bovebben

A termékem megjelenését?

Az ipari, vagy formatervezési árucikk új és egyéni jellegű külső megjelenésére formatervezésiminta-oltalmat lehet igényelni.

Az iparjogvédelmi oltalom biztosítja a formatervezési minta (design) tervezője számára a minta hasznosításához való kizárólagos jogot. E kizárólagos hasznosítási jog nélkül a formatervezési ráfordítások nem térülnének meg, hiányozna az alkotók erkölcsi és anyagi elismerése, továbbá a fogyasztóknak a termék formája szerinti tájékozódása és vásárlói döntése is megnehezülne.

Formatervezésiminta-oltalmat bejelentési kérelem benyújtásával, hatósági eljárás eredményeként lehet szerezni.

Az oltalom adott földrajzi területre 5 évre szól. A mintaoltalom további 5-5 évre 4 alkalommal megújítható.

bovebben

A szerzői jogaimat?

A szerzői jog a szellemi tulajdon egy fontos formája.

A szerzői jog automatikusan fennáll eredeti alkotói művek esetén, nem szükséges hivatalosan bejelenteni. A szerzői jog vagyoni és személyhez fűződő jogokat biztosít a szerzők számára, beleértve az engedély nélküli másolástól és használattól való hosszútávú védelmet.

A szerzői jogi védelem főszabály szerint a szerző halálát követő évtől számított 70 évig áll fenn.

Nagy valószínűséggel minden szervezetnek vannak szerzői jogi védelem alatt álló művei. A szerzői jog a legkülönbözőbb alkotásoknak nyújt védelmet, mint például könyvek, cikkek, brosúrák, hirdetések, filmek, eredeti képek, rajzok, térképek, adatbázisok, szoftverek, valamint a zenei és építészeti alkotások.

A szerzői jog meggátolja egy mű jogosulatlan használatát, növeli az alkotó jóhírét, alkalmat biztosít az együttműködésre, és elősegíti a pénzügyi támogatáshoz való hozzáférést.

A szerzői jogi tudatosság szintén létfontosságú, amikor mások alkotásait szeretnénk törvényesen felhasználni a jogosultak engedélyével.

bovebben

Image

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
Tel.: (1) 312 4400, Fax: (1) 474 5534
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415.
E-mail: sztnh@hipo.gov.hu

Sajtó elérhetőség:
Gyulasi Georgina
Tel: +36 30 298-4646
E-mail: georgina.gyulasi@hipo.gov.hu

face logo insta Youtube logo

Keresés

Cookie használat
Weboldalunkon / Honlapunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatásokat nyújtsunk látogatóinknak. Az Elfogadom gombbal hozzájárulását adja ezek használatához. További információkat a cookie-król az Adatkezelési tájékoztatónkban talál.